Der er ingen tvivl om at langsomt internet kan blive et kæmpe problem i de fleste hjem, og det betyder også at der er mange der jagter løsninger som desværre ofte ikke virker. Men med en Wi-fi forstærker så vil mange hjem opleve en markant forbedring af deres internet rundt i hjemmet, og derfor er det en løsning som flere og flere hjem begynder at bruge, selvom der stadig er mange der ikke er bekendte med denne løsning.

Lad os kigge på hvordan du kan få hurtigere internet med en wi-fi forstærker.

Sådan bruger du en wi-fi forstærker

Døjer du med at dit internet ofte bliver langsomt rundt omkring i hjemmet, så er du ikke alene. Der er nemlig mange der døjer med netop dette problem, og med en wi-fi forstærker så kan du få flyttet dit wi-fi, også kendt som trådløse internet, langt lettere rundt i hjemmet, så du får de hurtigste mulige hastigheder. Ved at placere din wi-fi forstærker strategisk rundt i hjemmet, så vil du kunne få hurtigt internet i hele huset, ved alene at sikre at den rammer forbindelsen optimalt. Du bør altid sikre at din router og wi-fi forstærkeren er relativt tæt på hinanden, men ikke så tæt at din forstærker ikke kan ramme langt nok ud i hjemmet.

Du skal forstille dig at din wi-fi forstærker fungere som en forlænger ledning. For at den rammer rundt i hele hjemmet, så skal du være sikker på at der er ledning (wi-fi) nok.

Kan du bruge en wi-fi forstærker udenfor?

Der er mange der bruger deres wi-fi forstærkere udenfor fordi de gerne vil have internet ude i værkstedet eller garagen som eksempel. Derfor er det vigtigt at du er klar over hvilke fordele der kan være ved at bruge din wi-fi forstærker udenfor. Det er nemlig ganske nemt at sætte en wi-fi forstærker op i nærheden af et vindue indenfor så den kan trække langt udenfor, og dette er optimalt hvis du f.eks. ønsker at få wi-fi, altså trådløst internet ude i din garage, dit værksted eller i en lade. Det er dog vigtigt at den ikke får fugt medmindre der står at den kan holde til det, da de fleste wi-fi forstærkere er beregnet til at blive brugt indenfor.